Betingelser for bruk

A. Gyldigheten av vilkårene for bruk

1. Alle våre forretningsforhold er basert på disse bruksvilkårene. Vi anerkjenner ikke noen vilkår og betingelser som er i strid med eller avviker fra bruksvilkårene våre, med mindre vi uttrykkelig har avtalt skriftlig gyldighet.

F.eks. Opphavsrett

1. Vi bestreber oss på å overholde opphavsretten til grafikken, lyddokumentene, videosekvensene og tekstene som brukes i alle publikasjoner, bruke grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster vi selv har laget eller bruke lisensfri grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle merker og varemerker nevnt på nettstedet og muligens beskyttet av tredjeparter er underlagt bestemmelsene i gjeldende varemerkelovgivning og eiendomsrettighetene til den respektive registrerte eieren uten begrensning. Konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparters rettigheter bør ikke trekkes utelukkende på grunnlag av bare omtale!

2. Opphavsretten til publisert materiale (grafikk, objekter, tekster) laget av oss (merket med © www.ClipProject.info, © www.CartoonClipartFree.info eller © www.Malseiten charge.com forblir utelukkende hos oss. Dette materialet er kun for bruk i ikke-kommersielle prosjekter (personlig, privat bruk) helt sikkert. Enhver videre bruk, spesielt lagring i databaser, publisering, duplisering og enhver form for kommersiell bruk samt utlevering til tredjeparter - også i deler eller i revidert form - uten vårt skriftlige samtykke er forbudt.

3. Når du bruker grafikken i Internett, bør prosjekter være det aktiv lenke eller en referanse (fotnote) oppstår ved bruk i trykte medier på www.malseitenkostenlos.com eller på www.clipproject.info.

Eksempel på en aktiv lenke: Gratis fargesider

C. Referanser og lenker

1. Vi understreker uttrykkelig at vi ikke har noen innflytelse på utformingen og innholdet på de koblede sidene. Vi tar derfor uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle lenkesider på hele nettstedet, inkludert alle undersider. Denne erklæringen gjelder for alle lenker på hjemmesiden og for alt innholdet på sidene som lenker eller bannere fører til.

2. (Deep lenker) I kjennelsen v. 17.07.2003/259/00 (Az: I ZR 96/03; pressemelding XNUMX/XNUMX) bestemte at innstillingen av såkalte deep links ikke bryter med copyright-rettighetene til de tilknyttede leverandørene. En urettferdig utnyttelse av leverandørenes tjenester ved å sette dype lenker ble også avvist.

D. Personvern

1. Dersom det gis mulighet for inntasting av person- eller forretningsdata (e-postadresser, navn, adresser), skjer inntastingen av disse dataene frivillig. Dine data vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli gitt videre til tredjeparter.

2. Bruk av kontaktdata publisert i avtrykk eller sammenlignbar informasjon som postadresser, telefon- og faksnumre og e-postadresser av tredjeparter for å sende informasjon som ikke er uttrykkelig bedt om, er ikke tillatt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt mot avsendere av såkalte spam-e-poster som bryter med dette forbudet.

3.Google Analytics
Hvis denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"), kan nettleseren din lagre en informasjonskapsel sendt av Google Inc. eller en tredjepart som muliggjør en analyse av din bruk av denne nettsiden. Informasjonen som samles inn på denne måten (inkludert din IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av denne nettsiden, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet for nettstedoperatører og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis loven krever det, eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på Googles vegne. Under ingen omstendigheter vil Google knytte IP-adressen din til andre data lagret av Google. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler. For å gjøre dette må du velge "ikke godta informasjonskapsler" i nettleserinnstillingene dine (i Internet Explorer under "Ekstra / Internett-alternativer / Databeskyttelse / Innstillinger", i Firefox under "Ekstra / Innstillinger / Databeskyttelse / Informasjonskapsler"). Vi vil gjerne påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin fulle grad. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til behandling av data om deg av Google på den måten og for formålene som er angitt ovenfor.

Kilde: nr. 8.1. av vilkårene og betingelsene for Google Analytics (til nettstedet)

4. Google AdSense
Hvis Google Adsense, en nettannonseringstjeneste levert av Google Inc., USA ("Google"), plasserer annonser (tekstannonser, bannere osv.) på denne nettsiden, kan nettleseren din lagre en informasjonskapsel sendt av Google Inc. eller en tredjedel. parti. Informasjonen som er lagret i informasjonskapselen kan registreres, samles inn og evalueres av Google Inc. eller tredjeparter. I tillegg bruker Google Adsense også såkalte «WebBacons» (liten usynlig grafikk) for å samle informasjon, som kan brukes til å registrere, samle inn og evaluere enkle handlinger som besøkstrafikk på nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen og/eller web-beaconen om din bruk av denne nettsiden, overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker informasjonen innhentet på denne måten for å evaluere bruksatferden din med hensyn til AdSense-annonsene. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis loven krever det, eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på Googles vegne. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data lagret av Google. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler på harddisken din og visning av web-beacons. For å gjøre dette må du velge "ikke godta informasjonskapsler" i nettleserinnstillingene dine (i Internet Explorer under "Ekstra / Internett-alternativer / Databeskyttelse / Innstillinger", i Firefox under "Ekstra / Innstillinger / Databeskyttelse / Informasjonskapsler").

Kilde: Google Adsense vilkår og betingelser (til nettstedet)

E. Ansvar

1. Bruk av dette nettstedet skjer på eget initiativ og på brukerens egen risiko. Vi påtar oss ikke noe ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på informasjonen som gis. Ansvarskrav mot forfatterne av dette nettstedet, som refererer til materiell eller immateriell skade forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen som er gitt, eller ved bruk av feil eller ufullstendig informasjon, er i utgangspunktet ekskludert, med mindre forfatterne kan vises å ha handlet forsettlig eller det foreligger grovt uaktsom feil. Alle tilbud er uforpliktende. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å endre, legge til eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forvarsel, eller til å midlertidig eller permanent avbryte publiseringen.

F. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

1. Denne ansvarsfraskrivelsen skal betraktes som en del av internettilbudet som denne siden ble referert til. Hvis seksjoner eller individuelle vilkår i denne setningen ikke er lovlige eller korrekte, forblir innholdet eller gyldigheten av de andre delene uberørt av dette faktum.© Copyright © www.ClipartsFree.de - Gratis fargesider for farging og utskrift